| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Dębnica Kaszubska On-line Gminny Portal Internetowy Dębnica Kaszubska On-line
 Gminny Portal Internetowy
- | - Katalog Firm Słupsk Powiat | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Bezrobocie | Dębnica Kaszubska w liczbach | Sylwester - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Pogoda | Mapa Gminy | Herb Dębnicy Kaszubskiej | Społeczność Lokalna | Publikacje - | -

Dębnica Kaszubska On-line Dębnica Kaszubska On-line / Warunki Używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Dębnica Kaszubska On-line. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Dębnica Kaszubska On-line może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Dębnica Kaszubska On-line nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Dębnica Kaszubska On-line, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Dębnica Kaszubska On-line nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Dębnica Kaszubska On-line. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Dębnica Kaszubska On-line udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Dębnica Kaszubska On-line nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Dębnica Kaszubska On-line uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Dębnica Kaszubska On-line jest równoznaczne z udzieleniem Dębnica Kaszubska On-line nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Dębnica Kaszubska On-line ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Dębnica Kaszubska On-line w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Dębnica Kaszubska On-line nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Dębnica Kaszubska On-line uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Dębnica Kaszubska On-line uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button